Serce

Nie jest ważne, gdzie serce leży.
Jak głęboko ukryte jest?
Lecz ważne, czy w Boga wierzy?
I Jemu powierza swój sens

Nie pytaj: Gdzie serce leży?
Czy jest czerwone? Czy białe jak śnieg?
Zapytaj: Czy w Boga wierzy?
I uwierz póki życia trwa bieg.

Kontakt Polecam Google + facebook