Wierzę

Czy jest wiara? Łatwe to pytanie.
Lecz odpowiedź prostsza się zdaje.
Wiara jest wyzwaniem, któremu podążam,
bo dzieckiem jestem Boga.

Droga to nie prosta,
pełna pagórków, które trzeba omijać
a jeśli, na któryś wejdziemy
trzeba umieć zejść, a to trudne

W tej drodze łatwo zgubić się można
szatan nam w tym pomaga
To właśnie moja miłość do Boga
daje mi znaki, wskazówki jak iść

Z każdym dniem bliżej jestem końca
Meta! Którą jest Zbawienie
Podczas wędrówki poznałem Boga
to Jemu zawdzięczam też moje istnienie

Wciąż do Niego w życiu podążam
do Ojca naszego w Niebie
Bo wierzę w Ciebie Boże
i chciałbym, aby inni też uwierzyli...

Kontakt Polecam Google + facebook